Blanketter

For at dit barn kan deltage i vores mange aktiviteter, behøver vi en underskrift fra jer forældre.

Hestetilladelse

På Solgården har vi en del dyr, bl.a. heste som børnene må ride på. Vi rider ofte ture - bl.a. på det gamle øvelsesterræn ”Militæret”, men det er altid ifølge af en voksen. Ud over heste er der mange andre dyr herude. Og da al omgang med dyr, er forbundet med en vis risiko, prøver vi at forklare børnene, hvordan man mest hensigtsmæssigt omgås dyrene. F.eks. skal de børn som rider, altid have en ridehjelm på, når der er omgang med heste. Vi vil derfor gerne have Jeres underskrift på, at Jeres børn må ride. Ingen børn får lov til at ride, hvis ikke denne seddel er underskrevet.

Barnets navn: __________________________________________________________________________

Dato/underskrift:________________________________________________________________________

Kørsel i privatbiler

I forbindelse med forskellige beskæftigelser, kan der opstå situationer, som gør at vi benytter Solgårdens busser, såvel som private biler, og her vil vi gerne have forældrene tilladelse.

Barnets navn: __________________________________________________________________________

Dato/underskrift:________________________________________________________________________

Tilladelse til billedgalleri på hjemmesiden

I forbindelse med vores hjemmeside, vil vi anmode om tilladelse til, at Jeres barn optræder på vores hjemmesides fotogalleri.

Barnets navn: __________________________________________________________________________

Dato/underskrift:________________________________________________________________________

Jeg giver tilladelse:           _____ Ja                                                 _____ Nej

Tilladelse til at deltage i Solgårdens sejladsaktiviteter

Vi har en lille båd og nogle joller, som vi sejler nogle ture med på Randers Fjord.

Barnets navn: __________________________________________________________________________

Dato/underskrift:________________________________________________________________________

Jeg giver tilladelse:           _____ Ja                                                 _____ Nej

Ind-/udmeldelse

Jeg indmelder hermed mit barn d._____________ Underskrift:________________________________________

Jeg udmelder hermed mit barn d._____________ Underskrift:_________________________________________