Vores værdier

Solgården skal være et sted, hvor børn, voksne og dyr får muligheder for at udvikle sig i gensidighed, og hvor relationer er vigtige.

Vort værdigrundlag på Solgården er baseret på ord, som:

  • Omsorg
  • Nærvær
  • Sympati
  • ”Den gode historie”
  • Ansvarlighed

Vi arbejder i det daglige med:

  • at styrke børnenes personlige og sociale udvikling.
  • at styrke børnenes evne til, at forstå og håndtere den hverdag, de er en del af.
  • at skabe rum og relationer, som grobund for nærvær og venskaber.

Et af vore daglige værktøjer er ” Den gode historie”. Derigennem bliver både børn og voksne bedre til at fokusere på det positive, frem for det negative.