Vores værdier

Solgården skal være et sted, hvor børn, voksne og dyr får muligheder for at udvikle sig i gensidighed, og hvor relationer er vigtige.

Vort værdigrundlag på Solgården er baseret på ord, som:

  • Omsorg
  • Nærvær
  • Sympati
  • ”Den gode historie”
  • Ansvarlighed

Vi arbejder i det daglige med:

  • at styrke børnenes personlige og sociale udvikling.
  • at styrke børnenes evne til, at forstå og håndtere den hverdag, de er en del af.
  • at skabe rum og relationer, som grobund for nærvær og venskaber.

Et af vore daglige værktøjer er ”Den gode historie”. Derigennem bliver både børn og voksne bedre til at fokusere på det positive, frem for det negative.