Samarbejde

Vi ser os selv som en vigtig del af det forebyggende arbejde i Nordbyen, hvorfor vi samarbejder bredt og dybt.

Institutionsbestyrelsen

Formand
Søren Thinggård 

Næstformand
Jens Peter Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Kjeld Juhl 

Skoler og institutioner i nærmiljøet

Solgården har et bredt samarbejde med Nordbyens institutioner.

Udover Nørrevangsskolen, samarbejder vi også med de øvrige skoler i kommunen, med hvem vi har ” fælles” børn, samt nedenstående.

  • Familieafdelingen i Randers Kommune
  • PPR
  • SSP-konsulenten
  • Pædagogisk konsulent (ekstern supervision)
  • Børne psykiatrisk hospital