Om Solgården

Vi er ca. 50 børn og 6 ansatte. Vi har til huse på en gammel gård i udkanten af Randers. Vi har et lille landbrug med 25 tdl. jord, hvor der drives foder til gårdens dyr.

Genåbning af Solgården

Solgården er nu åben efter nedlukning på grund af corona-virus. Vi har i den seneste periode haft  tæt samarbejde med Nørrevangsskolen, som har været herude med flere klasser. Derved har vi fået øvet og trænet vore procedurer omkring rengøring og håndvask og generel hygiejne. Vi har dog for flere år siden indarbejdet brugen af håndsprit, idet det falder som en naturlig del med ret hyppige håndvask, når vi har tæt omgang med dyr og maskiner. Vi lukker ned for indendørs aktiviteter i kreativrum og tv stue, og vore samlinger omkring eftermiddagsmad, vil blive henlagt til udendørs faciliteter. Vi har også lukket ned for vore lange åbningsdage med varm mad på tirsdage og torsdage.(skal genoptages snarest, måske efter ferien) Vi kan i det det hele taget profitere af, at vi så store arealer omkring os, så vi glæder os.

 

KFUM'S Fritidsgård Solgården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Randers Kommune. Solgården er et klubtilbud til 50 børn i alderen 7–18 år, heraf en gruppe på 3–5 børn med specifikke vanskeligheder. Solgården har 5 fuldtidsansatte, som i fællesskab dækker åbningstiden fra kl. 09.00–17.00. Tirsdag og torsdag har vi "lang" aften og holder åbent til kl. 19.00.

Solgården, som er beliggende i den nordlige udkant af Randers by, blev etableret i 1975–76, som en afdeling af KFUM fritidshjem. Solgården er tæt forbundet med KFUM`s Institutioner på Glarbjergvej, bl.a. som følge af, at institutionernes overordnede bestyrelse er den samme.

Fysiske Rammer

Solgården er beliggende på en landbrugsejendom med 25 tdl. land.

Landbruget er en del af Solgårdens aktiviteter. Derudover arbejdes der med heste og mindre dyrehold. De gode udendørs arealer giver mulighed for go-carts, motocross, klatring og meget andet.

Enkelte af gårdens længer er indrettet til værksteder. I 1993 blev der bygget et maskinhus/ridehal på 600 m2 kombineret med cross-værksted og klatrevæg. I 2003 blev der opført en pavillon på 70 m2 med kontor og et stort aktivitetsrum.

Mandag, onsdag, fredag: 09.00 – 17.00

Tirsdag og torsdag: 09.00-17.00 på nuværende tidspunkt grundet corona. Normalvis 09.00-19.00

Åbningstiderne i ferierne er kl. 09.00-17.00. Altså ingen lange aftener i ferierne. Vær opmærksom på eventuel tilmelding.

I ferierne skal børnene være på Solgården senest kl. 10.00, da vi måske kører ud af huset. Børnene skal dog ikke medbringe madpakker i ferierne, da vi spiser fælles frokost.

Vi kan kontaktes mellem kl. 09.00 og 17.00 på alle hverdage.

KFUM`S Fritidsgård Solgården 
Nordre Fælledvej 3 
8930 Randers NØ

Tlf. 86 41 67 77
Mail: solgaarden@randers.dk

Solgården har 4 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte, som i fællesskab dækker åbningstiden fra 09.00–17.00.

  • Katrine Rehn, Klubassistent
  • Line Krarup, Klubassistent
  • Helene Gyttorp, Pædagog
  • Patrick Brokholm, Klubassistent
  • Søren Larsen, Souschef
  • Flemming Schultz, Leder

Det koster 200 kr. pr. måned pr. barn, at gå på Solgården.

Beløbet betales via Nets.

Kontingentet inkluderer bl.a. eftermiddagskaffe, hvor vi får en bid mad. Som hovedregel er dette et sundt mellemmåltid, da vi forsøger at præge vores børn til en mere ”sund” hverdag. På vores "lange" aftener spiser vi også aftensmad.

Randers Kommune bruger en gennemprøvet styringsmodel – den såkaldte Randersmodel. I Randersmodellen laver byrådet en konkret aftale med hver enkelt af kommunens ca. 80 (aftale)enheder. En aftaleenhed kan være; en skole, et dagtilbud, Sprogcentret, et fritidshjem, Værket, Affaldscentret, Område Nord med tilbud til ældre mv. Aftalen fastlægger enhedens budget, de mål enheden skal nå samt hvordan der følges op på disse.

Aftalerne bliver udarbejdet gennem dialog mellem fagudvalg og aftaleenhedernes ledere, medarbejdere samt eventuelle bruger- og bestyrelsesrepræsentanter. Aftalerne anvendes ofte ligeledes til dialog med brugere og medarbejdere om forventninger til enheden.